(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, năm 2019 Bộ đã phê duyệt 122 quyết định, văn bản chấp thuận kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông qua 285 văn bản, báo cáo thẩm định kết quả đánh giá đề xuất kỹ thuật/tài chính và kết quả lựa chọn nhà thầu; ban hành 142 quyết định, văn bản phê duyệt, chấp thuận hồ sơ mời thầu/khung tiêu chí các dự án.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Năm 2019, Bộ đã tiến hành thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của 132 gói thầu thuộc các dự án do Bộ GTVT làm chủ đầu tư với tổng giá gói thầu 4.069 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 4.008 tỷ đồng, tiết kiệm 61 tỷ đồng , đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,5%.

Bộ GTVT cũng cho biết, năm 2019, Bộ đã tổ chức đấu thầu qua mạng 726 gói thầu trong tổng số 1.603 gói thầu (chiếm 45,3% tổng số gói thầu). Tổng giá gói thầu được đấu thầu qua mạng là 4.308 tỷ đồng (tổng giá gói thầu là 14.504 tỷ đồng), chiếm 22,9% tổng giá gói thầu. Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ GTVT đang dẫn đầu các bộ, ngành về số lượng và giá trị của các gói thầu đấu thầu qua mạng.