(BĐT) - CTCP Viglacera Từ Sơn (Mã CK: VTS) cho biết sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 24/3 tới. HĐQT Công ty sẽ trình Đại hội kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Trong đó, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu trong năm nay đạt 47 tỷ đồng, tương đương mức thực hiện năm 2017; chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1,8 tỷ đồng, giảm 36% so với năm trước.

HĐQT Công ty dự kiến sẽ mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ, tối đa 200.000 đơn vị, trong quý II và quý III năm 2018. Ngoài ra, Công ty dự kiến sẽ mua lại toàn bộ phần vốn khi Nhà nước thoái vốn (gần 50%) để làm cổ phiếu quỹ.