(BĐT) - Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2018 với nhiều thông tin tích cực. Cụ thể, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế trong năm lần lượt đạt 5.876 tỷ đồng và 1.601 tỷ đồng, tăng trưởng 7,3% và 4,5% so với năm 2017. Đóng góp chính cho lợi nhuận của Satra phần lớn đến từ phần lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết, đạt 1.583 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính đến thời điểm cuối 31/12/2018, tổng tài sản của Công ty đạt 21.528 tỷ đồng, tăng 1.743 tỷ đồng (tương đương 8,8%) so với thời điểm đầu năm. Đáng chú ý, khoản mục tiền và tương đương tiền của Công ty đạt 11.382 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Satra cũng đang ghi nhận hơn 1.501 tỷ đồng tiền thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước.