Tập đoàn Điện lực ghi nhận lỗ chênh lệch tỷ giá hơn 7.700 tỷ đồng và phát sinh chi phí lãi vay gần 19.000 tỷ trong năm 2018.
Công nhân Điện lực Hà Nội sửa chữa đường dây tại quận Long Biên.

Công nhân Điện lực Hà Nội sửa chữa đường dây tại quận Long Biên.

Số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố, tập đoàn này ghi nhận doanh thu thuần tăng gần 15% so với năm 2017, đạt hơn 338.500 tỷ đồng.

Nhưng giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp của tập đoàn tăng mạnh so với cùng kỳ, hơn 285.340 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp còn gần 53.160 tỷ. Bên cạnh đó chi phí tài chính cũng ghi nhận tăng mạnh, gần 7.000 tỷ đồng (trên 30%) so với 2017, lên hơn 29.050 tỷ đồng.

Nhờ lợi nhuận thuần và lợi nhuận khác tăng so với 2017, mức lãi trước thuế năm 2018 tập đoàn này ghi nhận hơn 9.000 tỷ đồng và sau thuế còn 6.810 tỷ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ hơn 5.580 tỷ đồng và lãi của cổ đông không kiểm soát hơn 1.235 tỷ. Tuy nhiên, cũng trong năm này EVN ghi nhận lỗ chênh lệch tỷ giá hơn 7.700 tỷ đồng và phát sinh chi phí lãi vay gần 19.000 tỷ.

Đến 31/12/2018, tập đoàn này có tổng tài sản đạt 706.504 tỷ đồng. Nợ phải trả gần 490.000 tỷ, phần lớn là nợ dài hạn, trên 367.430 tỷ và ngắn hạn hơn 121.620 tỷ đồng.

So với hồi tháng 6/2018, khoản tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn của "nhà đèn" giảm 7.800 tỷ, về 34.200 tỷ đồng. Song con số này vẫn tăng gần 1.850 tỷ so với 2017.

Từng giải thích về số tiền 42.000 tỷ đồng gửi không kỳ hạn tại ngân hàng tới 30/6/2018, ông Nguyễn Xuân Nam - Phó tổng giám đốc EVN cho biết, do nhu cầu vốn đầu tư, sản xuất kinh doanh lớn, nên số dư tiền gửi này giúp EVN và các đơn vị thành viên hoàn thành nhiệm vụ.

"EVN có số dư nợ vay rất lớn, vì thế nhu cầu trả nợ trong năm tương đối cao đòi hỏi EVN phải duy trì số dư đủ để trả nợ khi đến hạn, để đảm bảo tín nhiệm tín dụng cho các khoản vay trong tương lai", Phó tổng giám đốc EVN thông tin.

Cũng theo báo cáo tài chính hợp nhất 2018, lương bình quân người lao động tại công ty mẹ khoảng 21,6 triệu đồng một tháng; lãnh đạo quản lý chuyên trách tại công ty mẹ gần 47,8 triệu đồng một tháng.

Năm 2019 tập đoàn này dự kiến quỹ tiền lương hơn 1.230 tỷ đồng trả cho 4.855 lao động, tương đương bình quân mỗi người gần 21,2 triệu đồng một tháng. Số cán bộ quản lý chuyên trách giảm còn 13 người, nên với quỹ tiền lương người quản lý 7,4 tỷ đồng thì mức lương bình quân tăng lên gần 48,5 triệu đồng một tháng.

Theo Vnexpress