(BĐT) - Theo Bộ Tài chính, năm 2018, các đơn vị thuộc Bộ đã tổ chức lựa chọn nhà thầu với 7.840 gói thầu, tổng giá gói thầu là 8.429 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 8.182 tỷ đồng, tiết kiệm qua đấu thầu đạt tỷ lệ 2,93% so với giá gói thầu.
Ảnh minh họa: Tường Lâm

Ảnh minh họa: Tường Lâm

Trong đó, lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu với 6.128 gói, chiếm 78,16% tổng số gói thầu; đấu thầu rộng rãi 559 gói, chiếm 7,13%; chào hàng cạnh tranh có 1.089 gói, chiếm 13,89%; còn lại là các hình thức khác.

Bộ Tài chính cho biết thêm, năm 2018, Bộ và các đơn vị thuộc Bộ đã tổ chức 42 cuộc kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, trong đó có lồng ghép kiểm tra nội dung liên quan đến công tác đấu thầu của các đơn vị và 6 đợt kiểm tra chuyên đề về công tác đấu thầu. Kết quả thanh, kiểm tra cho thấy, về cơ bản các đơn vị triển khai, tổ chức công tác đấu thầu theo đúng quy định. Tuy nhiên, tại một số đơn vị, việc xây dựng hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu vẫn còn lúng túng, một số gói thầu có giá trị nhỏ chưa kịp thời đăng tải thông tin theo quy định, nội dung thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu chưa đầy đủ…