(BĐT) - Theo thống kê mới nhất của Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ (BTĐB) Trung ương, trong năm 2017, Quỹ BTĐB địa phương của các tỉnh, thành phố trên cả nước đã triển khai thực hiện 1.237 gói thầu/công trình sửa chữa đường bộ địa phương với tổng nguồn kinh phí thực hiện là 4.020.085 triệu đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Trong đó có 35% nguồn thu phí sử dụng đường bộ do Quỹ BTĐB Trung ương cấp về là 2.341.439 triệu đồng và 1.678.646 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương bổ sung.

Văn phòng Quỹ BTĐB Trung ương cho biết, căn cứ phương án phân bổ kinh phí 35% về các Quỹ BTĐB địa phương, đến hết ngày 31/12/2017, Quỹ BTĐB Trung ương đã phân bổ hết 100% vốn kế hoạch cả năm 2017 cho các địa phương. Các Quỹ BTĐP địa phương đã giải ngân khoảng 90% kinh phí được phân bổ. Nguyên nhân một số Quỹ BTĐB địa phương giải ngân chậm vốn từ ngân sách nhà nước được phân bổ là do một số dự án sửa chữa định kỳ ở địa phương có giá trị nhỏ nên đơn vị thi công không thực hiện tạm ứng mà thi công hết khối lượng công việc và thanh toán một lần sau khi hoàn thành công trình, mặt khác còn một số địa phương chậm phê duyệt dự án, một số địa phương khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên chuyển vốn trùng vào mùa mưa, phụ thuộc vào thời tiết nên khối lượng thi công tại hiện trường chậm. Sau đó, Quỹ BTĐB Trung ương cũng đã đôn đốc các Quỹ BTĐB địa phương khẩn trương thực hiện công tác giải ngân và đã hoàn thành công tác giải ngân sửa chữa đường bộ này cho các dự án trước ngày 30/1/2018.

Văn phòng Quỹ BTĐB Trung ương cũng cho biết, trong năm 2017, các Ban Quản lý dự án của Bộ GTVT, các Cục Quản lý đường bộ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) và các Sở GTVT địa phương đã triển khai thực hiện quản lý, bảo trì, sửa chữa 1.634 công trình đường quốc lộ.

Xem chi tiết danh mục 1.237 công trình sửa chữa đường bộ địa phương được thực hiện trong năm 2017 tại đây.

Xem chi tiết danh mục 1.634 công trình sửa chữa đường quốc lộ được thực hiện trong năm 2017 tại đây.