(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, kết quả thực hiện giải ngân năm 2015 đạt 89.907 tỷ đồng (chiếm khoảng 26,33% giá trị giải ngân của cả giai đoạn 2011 - 2015), vượt 11,77% kế hoạch năm 2015. 

Trong đó, các nguồn vốn NSNN và TPCP giải ngân đạt 51.694 tỷ đồng, vốn ngoài NSNN giải ngân đạt 38.213 tỷ đồng. Đã lập và trình báo cáo quyết toán 541 dự án, vượt 56% kế hoạch; phê duyệt quyết toán 593 dự án, vượt 62% kế hoạch năm 2015 với tổng giá trị phê duyệt quyết toán đạt trên 69 nghìn tỷ đồng.