Trước đây, công ty có giai đoạn 3 năm liền không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và không chia cổ tức cho cổ đông dẫn đến nhiều bức xúc trong cổ đông.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

CTCP Xi măng La Hiên vừa công bố Báo cáo thường niên 2015 và Báo cáo tài chính 2015. Theo báo cáo, các chỉ tiêu năm 2015 của Công ty tiếp tục tăng trưởng so với 2014.

Cụ thể, doanh thu tăng 13%, từ 575 tỷ đồng năm 2014 lên 646 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 12%, từ 26,8 tỷ đồng lên 32,52 tỷ đồng. EPS đạt 2.532 đồng/cp.

CTCP Xi măng La Hiên là công ty đại chúng có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, cổ đông lớn nhất là Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc nắm giữ 51,3% vốn điều lệ, CTCP Chứng khoán Quốc tế nắm giữ 7% vốn điều lệ.

Trước đây, công ty có giai đoạn 3 năm liền không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và không chia cổ tức cho cổ đông dẫn đến nhiều bức xúc trong cổ đông.

Từ hơn 1 năm trở lại đây, nhờ tái cơ cấu và áp dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí và tận dụng tốt hơn các tiềm năng, lợi nhuận 2014 và 2015 đã tăng trưởng mạnh so với trước. Năm ngoái, Công ty chia cổ tức 10% và năm nay dự kiến ĐHCĐ sẽ thông qua mức cổ tức 12% bằng tiền mặt.

Theo ĐTCK