(BĐT) - Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp (DN) giai đoạn 2021 - 2025 đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra lấy ý kiến hoàn thiện trình Chính phủ. Dự thảo đặt mục tiêu, lũy kế đến năm 2025, Việt Nam có hơn 2,1 triệu DN đăng ký thành lập, trong đó khoảng 710 nghìn DN đăng ký thành lập mới giai đoạn 2021 - 2025.
Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó có nhóm về hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số... Ảnh: Lê Tiên

Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021 – 2025 đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó có nhóm về hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số... Ảnh: Lê Tiên

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, con số này được tính toán dựa trên tốc độ tăng trưởng số DN đăng ký thành lập mới trung bình giai đoạn 2016 - 2020 và tác động bởi dịch bệnh Covid-19 tới khả năng phục hồi sản xuất kinh doanh của DN.

Cùng với đó, Dự thảo Nghị quyết cũng đặt mục tiêu đến năm 2025 Việt Nam có khoảng 70 DN có vốn hóa trên thị trường chứng khoán đạt trên 1 tỷ USD; khoảng 10 DN khởi nghiệp sáng tạo được định giá trên 1 tỷ USD; 35 - 40% tổng số DN có hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo…

Để đạt mục tiêu trên, Dự thảo Nghị quyết đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó có các Nhóm nhiệm vụ và giải pháp về: tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, công bằng cho DN thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển; hỗ trợ tăng cường tiếp cận tài chính; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo…

Nghị quyết hỗ trợ và phát triển DN giai đoạn 2021 - 2025 được ban hành sẽ là nghị quyết nối tiếp tinh thần của Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ trong việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp “tiếp sức” DN phát triển trong trung và dài hạn, thích ứng với bối cảnh mới.