(BĐT) - Ngày 10/5/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 90/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Chen Yu - cổ đông lớn của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (mã chứng khoán: TTZ).

Cụ thể, từ ngày 25 - 26/8/2020, ông Chen Yu đã bán 86.300 cổ phiếu TTZ và mua 86.300 cổ phiếu TTZ, dẫn đến đến tỷ lệ sở hữu sau giao dịch vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của TTZ (giảm từ ngưỡng 9% xuống ngưỡng 8% và tăng từ 8% lên ngưỡng 9%).

Tuy nhiên, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội không nhận được báo cáo của ông Chen Yu khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Với hành vi vi phạm này, ông Chen Yu đã bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt với số tiền 30 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Khoản 2, Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 1/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.