(BĐT) - Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 83/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Thương mại Hà Tây (quận Hà Đông, TP. Hà Nội).

Theo đó, công ty này bị xử phạt lên đến 85 triệu đồng cho hành vi vi phạm công bố thông tin sai lệch.

Được biết, Công ty CP Thương mại Hà Tây công bố thông tin sai lệch về số lượng Nghị quyết Hội đồng quản trị tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018, năm 2019 và về giao dịch giữa công ty này với người có liên quan của người nội bộ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019.

Quyết định xử phạt được dựa trên quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 40 Điều 1 Nghị định số 145/2017/NĐ-CP ngày 1/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Công ty CP Thương mại Hà Tây cũng phải thực hiện thêm biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính thông tin theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2017/NĐ-CP.