(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân, TP.HCM vừa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Quét dọn vệ sinh đường phố, thu gom và vận chuyển chất thải rắn thông thường trên địa bàn quận Bình Tân giai đoạn 2021 - 2024.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu với giá 282,263 tỷ đồng, giảm 5,76 tỷ đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,9%; thời gian thực hiện hợp đồng 36 tháng, hợp đồng theo đơn giá cố định.

Gói thầu nêu trên sử dụng ngân sách quận Bình Tân, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân làm chủ đầu tư, được đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM có địa chỉ tại TP.HCM. Từ đầu năm 2021 đến nay, Công ty trúng nhiều gói thầu liên quan đến vệ sinh môi trường tại TP.HCM. Các gói thầu được đấu thầu rộng rãi, qua mạng nhưng Công ty đều trúng không có “đối thủ”. Đơn cử như: Gói thầu số 3 Chi phí vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn; Gói thầu Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải hầm cầu không nguy hại năm 2021 tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM…

Trước đó, nhà thầu này đã thực hiện Gói thầu Quét dọn vệ sinh đường phố, thu gom và vận chuyển chất thải rắn thông thường trên địa bàn quận Bình Tân giai đoạn 2018 - 2021.