(BĐT) - Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung vừa phát hành hồ sơ mời thầu Gói thầu số 5 Cung cấp, lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh chống sét van tại các trạm 220kV - 500kV thuộc Dự án Lắp đặt chống sét van tại các trạm biến áp 220kV - 500kV. Giá dự toán của Gói thầu là 111,015 tỷ đồng. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 4/5/2021 - 21/6/2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu được triển khai tại các trạm 220kV - 500kV thuộc lưới điện quản lý của Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3, 4. Gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Thời gian thực hiện hợp đồng là 365 ngày.