(BĐT) - Ban Quản lý dự án 2 đang phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) Gói thầu XL3 Xây lắp và khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công đoạn Km364+410,75-Km380+000 thuộc Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn (giá gói thầu 1.113 tỷ đồng).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ban Quản lý dự án 6 cũng đang phát hành HSMT Gói thầu số XL01 Thi công xây dựng đoạn Km380+00 ÷ Km389+900 (bao gồm khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công) thuộc Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu (giá gói thầu 1.136 tỷ đồng).

Cả 2 gói thầu trên đều sử dụng vốn đầu tư công, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; bảo đảm dự thầu 23 tỷ đồng, đều dự kiến đóng thầu vào 9h30 ngày 10/5/2021. 2 gói thầu thuộc các dự án thành phần của Dự án Xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.