Nhóm tư vấn trong nước về báo cáo thu thập thông tin và phát triển khóa học trực tuyến về các tình huống điển hình của lưới điện phân phối khi có tỷ trọng điện mặt trời mái nhà cao

Là một Tổ chức trực thuộc Nhà nước Liên bang, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) hỗ trợ Chính phủ Đức nhằm đạt được các mục tiêu trong lĩnh vực hợp tác quốc tế hướng tới phát triển bền vững. Thay mặt cho Chính phủ Đức, GIZ đang cung cấp các dịch vụ tư vấn cho Chính phủ Việt Nam trong ba lĩnh vực ưu tiên: (1) Đào tạo nghề; (2) Chính sách môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững, và (3) Năng lượng. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang mạng: www.giz.de/viet-nam.

Dự án Điện mặt trời mái nhà trong ngành thương mại và công nghiệp (CIRTS) nhằm mục đích cải thiện các điều kiện tiền đề cho việc phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMT) thông qua phân tích và đánh giá các tiêu chuẩn áp dụng hiện hành, xây dựng và điều chỉnh các quy định kỹ thuật và quy định liên quan cho ĐMT, phát triển năng lực của các bên liên quan chính (bên bán và bên mua điện) để phát triển ĐMT, và hỗ trợ cải thiện cơ sở thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để phát triển các dự án ĐMT. Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH và Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (EREA) cùng cam kết hợp tác trong 3 lĩnh vực: (1) Khung pháp lý và quy định; (2) Phát triển năng lực và (3) Hợp tác công nghệ. Để có thêm thông tin về dự án, xin mời truy cập website: http://gizenergy.org.vn/en/project/commercial-and-industrial-rooftop-solar-cirts

Dự án CIRTS có kế hoạch xây dựng và triển khai khóa học trực tuyến (e-learning) về “Các tình huống điển hình của lưới điện phân phối khi có tỷ trọng ĐMT mái nhà cao ở Việt Nam và giải pháp” nhằm hỗ trợ các công ty điện lực nắm bắt thông tin và giải pháp đã được sử dụng tại Việt Nam và trên thế giới cũng như cung cấp các công cụ phù hợp, quy trình thủ tục, kỹ năng quản lý và vận hành lưới điện phân phối khi có tỷ trọng thâm nhập ĐMTMN cao. Các giải pháp sẽ giúp các đơn vị vận hành lưới điện phân phối đáp ứng được ngay cả khi tỷ lệ phần trăm công suất từ ​ĐMT thâm nhập lưới ngày càng cao. Khóa học sẽ dành cho cán bộ vận hành lưới điện của các trung tâm điều độ lưới điện hạ áp và trung áp của các công ty điện lực.

Với nhu cầu đó, dự án đang tìm kiếm 1 công ty hoặc liên danh tư vấn trong nước (bao gồm 5 chuyên gia cho 5 vị trí gồm trưởng nhóm, chuyên gia kỹ thuật, chuyên gia đào tạo, chuyên gia quản lý chất lượng, chuyên gia điều phối) để bổ sung, hoàn thiện cho công việc của nhóm tư vấn quốc tế đã được GIZ thuê. Tư vấn trong nước sẽ:

(i) Thu thập thông tin, xác định những tình huống điển hình (đặc biệt là những thách thức) của lưới điện phân phối khi có tỷ trọng cao từ nguồn điện năng lượng tái tạo cũng như năng lực của các công ty điện lực địa phương và các trung tâm điều độ ở các khu vực có mức thâm nhập năng lượng tái tạo cao, quy trình và các công cụ sẵn có để xử lý các tình huống này;

(ii) Hợp tác với Tư vấn quốc tế xây dựng nội dung cho khóa học e-learning.

(iii) Hỗ trợ tư vấn quốc tế và EVN thực hiện giai đoạn thí điểm đào tạo đầu tiên và các hoạt động đào tạo liên quan cho cán bộ của các trung tâm điều độ lưới phân phối tại Việt Nam, đánh giá kết quả thực hiện khóa học e-learning đầu tiên;

(iv) Hỗ trợ EVN sau khi chuyển giao khóa học e-learning sang nền tảng của EVN và giúp EVN tự triển khai khóa đào tạo.

Do đó, Văn phòng GIZ Hà Nội đang tiến hành đấu thầu rộng rãi nhằm lựa chọn 01 công ty hoặc công ty liên danh tư vấn trong nước đủ điều kiện để thực hiện các công việc như sau:

a. Khung thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến bắt đầu từ 15/7/2022 đến 31/01/2024

b. Địa điểm thực hiện: Hà Nội và các tỉnh khác ở Việt Nam.

c. Ngày công cho tư vấn: Tối đa 335 ngày.

d. Yêu cầu: Công ty hoặc liên doanh công ty tư vấn trong nước được chọn sẽ ký hợp đồng để phát triển và thực hiện các nghiên cứu tiền khả thi, đào tạo và tổ chức các sự kiện. Công ty hoặc liên doanh tư vấn trong nước cần có chuyên môn sâu rộng và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ năng lượng về năng lượng tái tạo nói chung và năng lượng sinh học nói riêng. Nhóm chuyên gia bao gồm 05 chuyên gia với khoảng từ 13 đến 20 năm kinh nghiệm. Trong đó, một chuyên gia trong nhóm sẽ đóng vai trò là trưởng nhóm và chịu trách nhiệm cho sự điều phối chung của các hoạt động và tổng hợp báo cáo.

Công ty hoặc liên doanh công ty tư vấn trong nước quan tâm cần gửi hồ sơ quan tâm bao gồm:

1. Thư quan tâm (với chữ ký của giám đốc và con dấu của công ty).

2. Hồ sơ công ty (bao gồm giấy phép kinh doanh, đăng ký mã số thuế, sơ đồ tổ chức, danh sách dịch vụ, thư giới thiệu hoặc tài liệu tương đương của khách hàng để chứng minh kinh nghiệm và năng lực kỹ thuật liên quan đối với yêu cầu công việc).

3. Các dữ liệu quan trọng về tài chính: Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 3 năm gần nhất (bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thanh khoản thuế).

4. Liên doanh (nếu có ít nhất 2 doanh nghiệp tham gia công việc): Hợp đồng liên doanh và đề cử lãnh đạo liên doanh. Thư/email cam kết hợp tác của các chuyên gia liên quan.

Tiêu chí loại hồ sơ:

Công ty hoặc liên doanh tư vấn trong nước là một hoặc nhiều hơn một tổ chức, hoặc tập đoàn trong đó công ty chính phụ trách công việc này có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong cung cấp các dịch vụ năng lượng (kiểm toán năng lượng và/hoặc hệ thống quản lý năng lượng và/ hoặc tư vấn liên quan đến năng lượng).

Xin mời các công ty hoặc liên doanh tư vấn có đủ năng lực và mong muốn tham dự gói thầu liên hệ với Văn phòng GIZ qua email question-from-bidder-pos-vn@giz.de để nhận Bảng tiêu chí đánh giá hồ sơ quan tâm trước ngày 22/4/2022.

Tiêu đề email: Tender code: 83406310 – CIRTS/GIZ.

Hồ sơ quan tâm được nộp bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt, chậm nhất là 17 giờ 00 (giờ Hà Nội), ngày 11/5/2022

Vui lòng thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về điều kiện đấu thầu của địa phương trong hồ sơ mời thầu.

GIZ có nghĩa vụ đảm bảo tính bảo mật của tất cả các tài liệu đấu thầu được đệ trình.