Mời gửi hồ sơ quan tâm

0:00 / 0:00
0:00
Gói thầu: 83398978 - Cung cấp chuyên gia trong nước về hiệu quả năng lượng cho các hoạt động phát triển năng lực.

Là doanh nghiệp Liên bang, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) hỗ trợ Chính phủ Đức đạt được các mục tiêu của mình trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về phát triển bền vững. Thay mặt Chính phủ Đức, GIZ đang cố vấn cho Chính phủ Việt Nam trong ba lĩnh vực ưu tiên: (1) Đào tạo nghề; (2) Chính sách môi trường, sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững, và (3) Năng lượng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.giz.de/viet-nam.

Dự án 4E của GIZ hiện đang hỗ trợ Bộ Công Thương trong hai lĩnh vực là năng lượng tái tạo (NLTT) và hiệu quả năng lượng (HQNL). Dự án này nhằm hỗ trợ hiện thực hóa các mục tiêu chính trị về thúc đẩy năng lượng tái tạo và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng ở Việt Nam bằng cách thiết lập phương pháp luận và cấu trúc cơ sở cho việc thúc đẩy NLTT và HQNL. Nằm trong kế hoạch hoạt động năm 2021 - 2023, dự án 4E dự kiến sẽ thực hiện nhiều hoạt động nhằm phát triển năng lực trong mảng HQNL để thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam. Trong lộ trình này, chúng tôi cần một công ty/ tổ chức tư vấn cung cấp đội ngũ chuyên gia trong nước về hiệu quả năng lượng cho các hoạt động phát triển năng lực khác nhau.

Trong bối cảnh đó, dự án cần tìm kiếm đơn vị tư vấn trong nước (có thể cung cấp đủ chuyên gia bao gồm: (một (01) Trưởng nhóm dự án HQNL, một (01) nhóm chuyên gia HQNL công nghiệp, một nhóm (01) chuyên gia tổ chức sự kiện HQNL) để tổ chức sự kiện quốc gia về HQNL cho ngành công nghiệp cũng như quản lý / phát triển nội dung và thúc đẩy nền tảng kỹ thuật số cho cộng đồng HQNL.

Do đó, Văn phòng GIZ Hà Nội đang tiến hành đấu thầu rộng rãi lựa chọn một (hoặc nhiều) đơn vị tư vấn trong nước đủ điều kiện để thực hiện các công việc như sau:

a. Khung thời gian thực hiện dự kiến: Dự kiến bắt đầu từ 31 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 12 năm 2023.

b. Địa điểm thực hiện: Chủ yếu tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, và một số tỉnh thành khác.

c. Ngày công cho tư vấn: Tối đa 700 ngày.

d. Nội dung công việc: Đơn vị tư vấn sẽ được ký hợp đồng để triển khai thưc hiện tất các hoạt động phát triển năng lực khác nhau bao gồm nghiên cứu, phát triển nội dung, quản lý nền tảng trực tuyến, tổ chức hội thảo và sự kiện. Vì vậy, đơn vị tư vấn cần đảm bảo có đủ chuyên môn sâu, ưu tiên có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, tư vấn và đào tạo HQNL cũng như có mạng lưới liên hệ rộng lớn với khu vực tư nhân. Một chuyên gia trong nhóm sẽ đóng vai trò là trưởng nhóm dự án và chịu trách nhiệm điều phối tổng thể, tổng hợp báo cáo và đảm bảo chất lượng cuối cùng của các sản phẩm đầu ra.

(các) Đơn vị tư vấn trong nước cần gửi hồ sơ thể hiện sự quan tâm bao gồm:

1. Thư quan tâm (có chữ ký của lãnh đạo và con dấu của đơn vị).

2. Hồ sơ năng lực của đơn vị, bao gồm bản sao giấy phép kinh doanh (đối với công ty) hoặc quyết định thành lập (đối với hiệp hội), giấy chứng nhận đăng ký thuế, sơ đồ tổ chức, tóm tắt kinh nghiệm tư vấn, nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực HQNL, bao gồm kinh nghiệp làm việc trong các dự án phát triển năng lực và dự án với các tổ chức quốc tế.

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 2 năm gần nhất (đối với công ty).

4. Liên danh (nếu có ít nhất 2 đơn vị thực hiện công việc): Hợp đồng liên danh và đề xuất nhà thầu chính trong liên danh.

Tiêu chí loại hồ sơ: Đơn vị tư vấn hoặc nhà thầu chính trong liên danh phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ hiệu quả năng lượng (kiểm toán năng lượng, hệ thống quản lý năng lượng, tư vấn liên quan đến năng lượng) và có hồ sơ pháp lý hợp lệ (có bản sao đăng ký kinh doanh / quyết định thành lập + mã số thuế GTGT, bao gồm lĩnh vực kinh doanh liên quan về tư vấn hiệu quả năng lượng và kiểm toán năng lượng hoặc tương tự).

Xin mời các đơn vị tư vấn quan tâm tới gói thầu tham gia ứng tuyển và gửi thông báo chính thức qua email: Question-from-bidder-PoS-VN@giz.de tốt nhất trước ngày 17/02/2022 để nhận được mẫu đánh giá hồ sơ quan tâm.

Hồ sơ quan tâm được làm bằng tiếng Anh và tiếng Việt, có dấu công ty và chữ ký giám đốc hoặc người được ủy quyền theo quy định pháp luật, gửi tới địa chỉ email VN_PoS_Quotation@giz.de chậm nhất là 17 giờ 00, ngày 24/02/2022 ghi “Mã gói thầu: 83398978” trên tiêu đề của email.

Chú ý quan trọng:

1. Mời gửi các câu hỏi (nếu có) tới địa chỉ email: Question-from-bidder-PoS-VN@giz.de

2. Mời gửi hồ sơ quan tâm tới địa chỉ email: VN_PoS_Quotation@giz.de

3. Hồ sơ tham dự gói thầu gửi tới sai địa chỉ email đã nêu sẽ bị loại.

4. Chúng tôi sẽ chỉ liên hệ và gửi hồ sơ mời thầu tới các nhà thầu trong danh sách rút gọn để mời nộp đề xuất kỹ thuật và tài chính

Chuyên đề

Kết nối đầu tư