(BĐT) - Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Nhi Trung ương vừa thông báo mời các nhà thầu tham gia chào giá Gói thầu VN/C2B/W/09 Xây dựng mạng lưới thu gom nước thải.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu của Gói thầu bắt đầu từ ngày 01/06/2018 đến ngày 14/06/2018.

Gói thầu VN/C2B/W/09 Xây dựng mạng lưới thu gom nước thải thuộc Dự án Bổ sung mạng lưới thu gom cho Hệ thống xử lý nước thải y tế Bệnh viện Nhi Trung ương, có sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới, thông qua Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD).

Theo BQLDA, hồ sơ chào giá sẽ được đánh giá theo các điều kiện và điều khoản nêu trong phần Hướng dẫn cho các nhà thầu. Hồ sơ chào giá phải có hiệu lực 60 ngày kể từ hạn chót nộp chào giá. Hợp đồng sẽ được trao cho nhà thầu hợp lệ có giá đánh giá thấp nhất và đủ năng lực để thi công công trình. Kết quả trao thầu sẽ được công bố trên Báo Đấu thầu trong vòng 30 ngày kể từ ngày trao hợp đồng.