(BĐT) - Ban Quản lý dự án (BQLDA) huyện Krông Nô (Đắk Lắk) vừa có thông báo tới 4 nhà thầu về việc làm thủ tục thanh toán khối lượng còn lại của hợp đồng.

Theo đó, căn cứ vào các quyết định giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017, các quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, BQLDA huyện Krông Nô sẽ thực hiện thanh toán khối lượng còn lại của hợp đồng đối với 4 nhà thầu: Công ty TNHH Xây dựng Sơn Hà; Công ty TNHH Đức Tín; Công ty TNHH MTV Xây dựng Huy Phương; Công ty CP TVKĐ Xây dựng Bách Khoa – Chi nhánh Đắk Lắk.

Theo một cán bộ của BQLDA, hợp đồng được ký giữa bên mời thầu và các nhà thầu này cách đây đã nhiều năm. Nguồn vốn của một số dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến nay mới bố trí được vốn và cấp vốn cho bên mời thầu. Khi được cấp vốn, bên mời thầu đã liên hệ theo đường văn bản tới địa chỉ của các nhà thầu ghi trong hợp đồng thì các nhà thầu không nhận được. “Có thể do họ đã chuyển đổi địa điểm đăng ký kinh doanh nên bên mời thầu phải thông báo công khai để các nhà thầu biết được để đến liên hệ làm thủ tục thanh toán với bên mời thầu” – cán bộ này cho biết.

BQLDA huyện Krông Nô sẽ thực hiện thủ tục thanh toán khối lượng còn lại của hợp đồng với các nhà thầu nêu trên từ ngày 24/8 đến 31/8/2017. Nếu quá thời gian nêu trên mà nhà thầu vẫn không liên hệ làm thủ tục thanh toán thì Ban sẽ tham mưu cho UBND huyện chuyển kế hoạch vốn đã bố trí sang thanh toán cho các công trình khác.