(BĐT) - Theo Tổng công ty Viễn thông MobiFone, dự kiến quý III/2017 sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện 3 gói thầu kiểm toán đối với 3 dự án mở rộng và tăng cường chất lượng phủ sóng (CLPS) các tỉnh miền Bắc, miền Trung và miền Nam.
MobiFone sắp đấu thầu kiểm toán 3 dự án hơn 2.200 tỷ đồng

Ba dự án này có tổng mức đầu tư tổng cộng là hơn 2.246 tỷ đồng và đều sử dụng từ nguồn vốn tái đầu tư 2016. Trong đó, Dự án Mở rộng và tăng cường CLPS các tỉnh miền Bắc có tổng mức đầu tư 911,785 tỷ đồng. Dự án Mở rộng và tăng cường CLPS các tỉnh miền Trung có tổng mức đầu tư là 789,836 tỷ đồng. Dự án Mở rộng và tăng cường CLPS các tỉnh miền Nam có tổng mức đầu tư là 545,295 tỷ đồng.

Ngoài các gói thầu kiểm toán, Dự án Mở rộng và tăng cường CLPS các tỉnh miền Trung có 1 gói thầu mua sắm hàng hóa; 2 dự án còn lại mỗi dự án có 2 gói thầu mua sắm hàng hóa. Đến nay, cả 3 dự án đã hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu mua sắm hàng hóa.