(BĐT) - Ngày 29/11/2016, Gói thầu Đầu tư trang thiết bị xây dựng trường chuẩn quốc gia (10 phòng máy vi tính + 2 phòng học bộ môn) trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015 - 2020 đã được mở thầu. Đây là gói thầu đã bị hủy do những vi phạm trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu.
Những vi phạm trong quá trình đấu thầu tại Gói thầu Đầu tư trang thiết bị xây dựng trường chuẩn quốc gia tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã được Báo Đấu thầu phản ánh. Ảnh: Nhã Chi

Những vi phạm trong quá trình đấu thầu tại Gói thầu Đầu tư trang thiết bị xây dựng trường chuẩn quốc gia tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã được Báo Đấu thầu phản ánh. Ảnh: Nhã Chi

Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai đã tiến hành thanh tra đột xuất và công bố rộng rãi những vi phạm quy định về đấu thầu của chủ đầu tư (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Cửu), bên mời thầu (tư vấn Quang Luân). Gói thầu sau đó đã được chuyển cho Ban Quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu làm chủ đầu tư. Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Quang Luân cũng đã bị loại khỏi gói thầu. Ban Quản lý dự án huyện Vĩnh Cửu đã lựa chọn tư vấn khác để hỗ trợ tổ chức đấu thầu lại gói thầu nêu trên.

Thông tin trong Lễ mở thầu cho thấy, giá dự của Liên danh Công ty CP Công nghệ Tin Việt Tiến - Công ty CP TM Công nghệ Khai Trí là hơn 5,2 tỷ đồng; giá dự thầu của Công ty TNHH Xây dựng Đại Hồng Phước là gần 4,6 tỷ đồng; giá dự thầu của Liên danh Đông An - Thành Khoa là hơn 4 tỷ đồng và giá dự thầu của Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh thiết bị giáo dục Thành Kiên là hơn 5,4 tỷ đồng. Trong số các nhà thầu dự thầu, chỉ có Công ty  Thành Kiên có thư giảm giá với giá trị 300 triệu đồng. Như vậy, giá sau giảm giá của Thành Kiên là hơn 5,1 tỷ đồng. Nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất là Liên danh Đông An - Thành Khoa.

Theo đánh giá của các nhà thầu, lần tổ chức đấu thầu này, Gói thầu đã thu hút được sự tham gia của nhiều nhà thầu và việc bỏ giá của các nhà thầu là rất sát nhau và cạnh tranh.