(BĐT) - Bộ Tài chính vừa có Thông báo đề nghị các đơn vị thuộc Bộ nghiên cứu triển khai khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công. 

Theo đó, đối với các DN thuộc Bộ (Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam), Bộ đề nghị xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe ô tô và lái xe hiện có đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả theo đúng tiêu chuẩn, định mức.

Đối với các DN 100% vốn nhà nước Bộ Tài chính được giao thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu (Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, Ngân hàng Phát triển Việt Nam), nghiên cứu ban hành cơ chế khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với các chức danh được sử dụng xe ô tô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc.