(BĐT) - Trung tâm cung ứng vật tư thuộc Viễn thông TP.HCM (bên mời thầu) vừa tổ chức đóng/mở thầu Gói thầu Mua sắm cáp quang. Đây là gói thầu thuộc Kế hoạch mua sắm tập trung cáp quang dung lượng nhỏ hơn hoặc bằng 24FO năm 2019, 2020 cho các VNPT tỉnh, thành phố và VNPT-NET khu vực phía Nam.
Các nhà thầu tham dự Gói thầu Mua sắm cáp quang của Viễn thông TP.HCM là những nhà thầu lớn trong lĩnh vực thiết bị cáp quang. Ảnh: Văn Huyền

Các nhà thầu tham dự Gói thầu Mua sắm cáp quang của Viễn thông TP.HCM là những nhà thầu lớn trong lĩnh vực thiết bị cáp quang. Ảnh: Văn Huyền

Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, giá gói thầu là 435.026.961.600 đồng. Giá trị bảo lãnh dự thầu của gói thầu này là 8,8 tỷ đồng.

Theo Biên bản đóng thầu, trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), có 4 nhà thầu  mua HSMT, gồm: Công ty CP Thiết bị Bưu điện (POSTEF), Công ty CP Dây và cáp SACOM, Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP và Công ty CP Cáp quang Việt Nam VINA OFC.

Đến thời điểm đóng thầu, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) theo đúng quy định, gồm: Liên danh Công ty CP Viễn thông Điện tử VINACAP - Công ty TNHH MTV Cáp quang - Công ty CP Viễn thông TELVINA (Liên danh VINACAP - FOCAL - TELVINA); Liên danh POSTEF - SACOM và Liên danh POSTEF - VINA OFC - SACOM.

Theo biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT), cả 3 nhà thầu liên danh dự thầu đều xác nhận HSDT còn nguyên niêm phong. HSDT bao gồm bản gốc, bản chụp và USB kèm theo. Liên danh VINACAP - FOCAL - TELVINA tham gia cả hai phần gồm phần cáp quang kim loại và phần cáp quang phi kim loại. Liên danh này có hiệu lực của HSĐXKT là 95 ngày kể từ 10 giờ  ngày 9/7/2019. Liên danh cung cấp 3 thư bảo lãnh dự thầu của 3 ngân hàng dành riêng cho từng thành viên. Cụ thể, thư bảo lãnh của VINACAP có giá  trị 4.074.400.000 đồng, hiệu lực trong 125 ngày lể từ 9/7/2019. Thư bảo lãnh của FOCAL có giá trị 2.745.600.000 đồng, hiệu lực từ 10 giờ 00 ngày 9/7/2019 đến 10 giờ 00 ngày 11/11/2019. Thư bảo lãnh của TELVINA có giá trị 1.980.000.000 đồng, hiệu lực 130 ngày kể từ 10 giờ 00 ngày 9/7/2019.

Liên danh POSTEF - SACOM dự thầu phần cáp quang phi kim loại. HSĐXKT của liên danh này có thời gian hiệu lực trong 90 ngày kể từ ngày 9/7/2019. Hai ngân hàng cấp thư bảo lãnh cho hai thành viên liên danh. Theo đó, thư bảo lãnh của Nhà thầu POSTEF có giá  trị 1.750.000.000 đồng, hiệu lực trong 125 ngày kể từ 10 giờ 00 ngày 9/7/2019. Thư bảo lãnh cấp cho Nhà thầu SACOM có giá trị 1.750.000.000 đồng, có hiệu lực 122 ngày kể từ ngày 9/7/2019.

Liên danh POSTEF - VINA OFC - SACOM tham gia phần cáp quang kim loại. HSĐXKT của liên danh này có hiệu lực trong 90 ngày kể từ ngày 9/7/2019. Nhà thầu POSTEF cung cấp thư bảo lãnh ngân hàng trị giá 2.385.000.000 đồng, hiệu lực 125 ngày. Nhà thầu VINA OFC cung cấp thư bảo lãnh ngân hàng trị giá 1.325.000.000 đồng, hiệu lực 125 ngày. Và nhà thầu SACOM nộp thư bảo lãnh ngân hàng trị giá 1.590.000.000 đồng, hiệu lực 122 ngày kể từ 9/7/2019.

Cả 3 liên danh dự thầu đều có thời gian thực hiện hợp đồng là 15 tháng. 3 liên danh này cũng cung cấp hàng mẫu theo yêu cầu của HSMT. Việc cung cấp hàng mẫu được lập biên bản giao nhận giữa Bên mời thầu và nhà thầu. Tất cả các hồ sơ đề xuất tài chính (HSĐXTC) của 3 liên danh dự thầu đều còn nguyên niêm phong, được Bên mời thầu lưu trữ trong thùng riêng. Tất cả các nhà thầu và Bên mời thầu ký xác nhận niêm phong.

Theo thông tin của Báo Đấu thầu, POSTEF, SACOM, TELVINA, VINA OFC đều là những nhà thầu lớn trong lĩnh vực thiết bị cáp quang, thời gian qua thường xuyên dự thầu các gói thầu mua sắm tập trung tại VNPT TP.HCM. Trước đó, trong tháng 4/2019, các liên danh này đã tham dự gói thầu lớn thuộc Kế hoạch Mua sắm tập trung dây thuê bao quang cho các VNPT tỉnh, thành phố phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào) năm 2019.