(BĐT) - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương vừa cho biết, ngày 20/3/2018, Sở này nhận được đơn đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản và hồ sơ kèm theo của Công ty CP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Minh Hằng. Công ty có địa chỉ trụ sở tại khu Bình Giang, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh.

Vị trí khu vực mà Công ty đề nghị thăm dò là Đồi Thông, khu vực Hồ Thải Xỉ 2 của Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại, thuộc phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương; loại khoáng sản đề nghị thăm dò là đất, đá sản xuất cát.