(BĐT) - Tổng công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Vinacomin (MICCO) thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Cung cấp amoniac (NH3) lỏng, khan phục vụ sản xuất của Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO 6 tháng cuối năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong tháng 6/2020 sẽ đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu trên để lựa chọn nhà thầu theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, giá gói thầu là 261,165 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 6 tháng cuối năm 2020. Gói thầu này sử dụng nguồn vốn sản xuất kinh doanh, hoạt động chi thường xuyên của MICCO, do MICCO trực tiếp làm bên mời thầu.