(BĐT) - Công ty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar vừa công bố báo cáo tài chính cả năm 2018. Theo đó, doanh thu thuần và lãi ròng cả năm 2018 của Công ty lần lượt đạt 1.157 tỷ đồng và 85,8 tỷ đồng, giảm tương ứng 15% và 28,7% so với năm 2017.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Được biết, Mekophar sẽ trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 15%, thời gian thanh toán 28/2/2019. Như vậy với 19,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Mekophar dự kiến chi khoảng hơn 29 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.

Bên cạnh đó, Mekophar cũng sẽ phát hành hơn 3,8 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Tỷ lệ phát hành 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 10 quyền mua được mua 2 cổ phiếu mới. Giá phát hành 40.000 đồng/CP. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Mekophar sẽ tăng vốn điều lệ từ 194 tỷ đồng lên gần 232,5 tỷ đồng. Số tiền dự kiến thu được dùng để đầu tư vào giai đoạn 2 của Dự án Đầu tư nghiên cứu phát triển và sản xuất sinh học - dược phẩm Mekophar tại Khu công nghệ cao Quận 9, TP.HCM.