(BĐT) - Công ty CP Hóa - Dược phẩm Mekophar vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với kết quả doanh thu đạt 264 tỷ đồng, bằng 65% con số đạt được trong quý I/2020; lợi nhuận sau thuế ở mức 8,9 tỷ đồng, chưa bằng một nửa cùng kỳ năm ngoái. Cuối quý I/2021, tổng tài sản Công ty đạt 1.494 tỷ đồng, với nợ phải trả 223 tỷ đồng (chiếm 15% tổng tài sản).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Năm 2021 Công ty đặt mục tiêu đạt 1.305 tỷ đồng doanh thu và 70 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Đặc biệt, Công ty cho biết đã hoàn tất công tác đầu tư Dự án Nghiên cứu và phát triển sản xuất sinh dược phẩm Mekophar giai đoạn 1.