(BĐT) - Công ty CP Thủy sản Mekong (Mekongfish) vừa có giải trình chênh lệch lợi nhuận quý I/2018 so với quý I/2017. Công ty cho biết lợi nhuận sau thuế quý I/2018 tăng 460,84% so với quý I/2017.

Nguyên nhân chủ yếu là do trong quý I/2018, doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu tài chính tăng tương ứng 15,23% và 177,69% so với cùng kỳ 2017.

Căn cứ trên báo cáo tài chính quý I/2017 của Mekongfish có thể tính ra được trong quý I/2018, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 59 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính đạt 2,7 tỷ đồng. Cổ phiếu của Mekongfish (mã chứng khoán: AAM) đang được giao dịch quanh mốc 10.450 đồng/CP.