(BĐT) - Tổng Công ty CP May Việt Tiến vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021. Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt 1.453 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt 126,6 tỷ đồng. Nhờ tiết giảm các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, May Việt Tiến báo lãi ròng 5,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái Công ty lỗ 20,6 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Năm 2021, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 8.090 tỷ và 180 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 13,6% và 5,51% so với năm 2020.