(BĐT) - Ngày 25/5 tới, Công ty CP May Hữu Nghị (mã chứng khoán: HNI) sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 7/6/2021.

Năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 900 tỷ đồng, bằng 75,4% so với năm trước và vượt 23,8% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế đạt 99,72 tỷ đồng, tăng 2,8% so với năm 2019 và vượt 211,6% kế hoạch; tỷ lệ chia cổ tức cũng gấp đôi so với dự kiến là 20%.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2020 là hơn 99,72 tỷ đồng. Sau khi trích các quỹ và chia cổ tức, lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp chuyển sang năm 2021, bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển là 30,87 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 tại ĐHCĐ thường niên vừa qua với chỉ tiêu doanh thu dự kiến đạt hơn 763 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế vẫn giữ nguyên so với mục tiêu đề ra trong năm 2020, lần lượt là 40 tỷ đồng và 32 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 20%.