(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BGTVT quy định mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực hàng hải.

Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư số 08/2018/TT-BGTVT là cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập biên bản, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.