• Đưa phân bón vào mặt hàng chịu thuế GTGT 5%

    12/10/2020 08:00

    (BĐT) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách thuế giá trị gia tăng để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp sản xuất phân bón. Theo đó, Dự thảo đưa mặt hàng này vào đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng 5%.

chuyên đề

Kết nối đầu tư