(BĐT) - HĐQT Công ty CP Tập đoàn Masan (Masan Group) thông qua việc phát hành tối đa hơn 5,8 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương đương tối đa 0,5% vốn.

Thời gian dự kiến thực hiện trong tháng 7 hoặc tháng 8, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trước đó, phương án này đã được trình cổ đông thông qua nhưng với thời gian thực hiện dự kiến là trước tháng 5/2021.

Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, chỉ bằng gần 1/5 giá cổ phiếu đang giao dịch trên thị trường hiện tại.

Danh sách cá nhân được tham gia chương trình gồm 31 người, là những nhân viên Công ty, các công ty con, công ty thành viên có thành tích nổi bật, đóng góp đặc biệt vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2020, Công ty đặt chỉ tiêu doanh thu dao động từ 75.000 - 85.000 tỷ đồng, gần gấp đôi mức thực hiện năm 2019; lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông từ 1.000 - 3.000 tỷ đồng, giảm ít nhất 46%.