Tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu năm 2018 là 47.000 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với kế hoạch cũ.
Tập đoàn này đặt mục tiêu doanh thu năm 2018 là 47.000 tỷ đồng.

Tập đoàn này đặt mục tiêu doanh thu năm 2018 là 47.000 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) vừa công bố kế hoạch tài chính, với hầu hết chỉ tiêu cao hơn mức mà Ban điều hành đã công bố trước đây.

Theo đó, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2018 là 47.000 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ đồng so với mục tiêu cũ. Kế hoạch lợi nhuận cũng tăng từ 3.400 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng. Công ty sẽ trình bày các mức kế hoạch chi tiết về doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất để cổ đông thông qua vào Đại hội cổ đông thường niên 2018.

Đại diện công ty cho biết, việc điều chỉnh kế hoạch dựa vào sự tăng trưởng cao của các công ty thành viên và tình hình thị trường đã cải thiện trong 2 tháng đầu năm.

Theo đó, toàn bộ lĩnh vực thực phẩm và đồ uống của Masan Consumer Holdings (MCH) đều đạt kết quả tích cực, sức mua các sản phẩm mới tung ra trong 6-12 tháng gần đây tăng mạnh. Giá vonfram hiện tại là 310-330 USD một mtu, cao hơn mức dự đoán của ban điều hành là 275 USD một mtu.

Bên cạnh đó, lợi nhuận từ công ty liên kết cũng cao hơn so với kế hoạch trước đây. Hiệu quả từ việc quản lý chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp hợp nhất, chi phí này ước tính chiếm 15% doanh thu hợp nhất, giảm 19% so với năm 2017. 

Ngoài ra, doanh thu thuần của tập đoàn được dự đoán sẽ cao hơn 20% nhờ vào tăng trưởng hai chữ số của MCH và Masan Resources (MSR). MCH dự kiến sẽ tăng khoảng 10% so với kế hoạch trước nhờ kết quả hai mảng gia vị và thực phẩm tiện lợi cao hơn dự đoán.

Trong 2 tháng đầu năm, doanh thu thuần MCH tăng 10% so với kế hoạch chi tiết "bottom-up" của ban điều hành, do đó, doanh thu quý 1/2018 cao hơn khoảng 70% so với cùng kỳ 2017.

Ngoài ra, hàng tồn kho tại nhà phân phối tính đến tháng 2/2018 vẫn giữ ở mức thấp, còn khoảng dưới 3 tuần tương ứng với 700 tỷ đồng giá trị hàng tồn kho. Điều này nhất quán với chiến lược của MCH là giữ kỷ luật và duy trì hàng tồn kho tại nhà phân phối ở mức độ thấp và bền vững. Ban điều hành dự tính doanh thu thuần quý 1/2018 đạt khoảng 3.600 tỷ đồng, cao hơn kế hoạch ban đầu 15%.

Riêng Masan Nutri-Science (MNS) dự kiến quý I/2018 chỉ đạt khoảng 70-80% kế hoạch ban đầu. Do đó, ban điều hành đã điều chỉnh kế hoạch 2018 giảm xuống. Dù giá heo bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, lãnh đạo cho rằng giá sẽ chưa lên cho đến nửa cuối năm 2018.

Ngoài ra, MNS đang thực hiện đúng lộ trình để giới thiệu sản phẩm thịt mát (fresh chilled meat) có thương hiệu vào quý IV/2018 và dự tính sẽ giúp tăng doanh thu và biên lợi nhuận của MNS trong trung hạn.

Trong khi đó, kế hoạch năm 2018 của Masan Resources dự kiến điều chỉnh  thêm khoảng 10% nhờ vào tình hình thị trường và giá vonfram tăng cao hơn.

Lãnh đạo Masan cũng lạc quan vào việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh bởi lợi nhuận thuần sau phân bổ cổ đông thiểu số dự kiến cao hơn gấp 3 lần tăng trưởng doanh thu thuần. Nếu tính luôn kết quả kinh doanh của 2 tháng đầu năm, dự tính, EBITDA cao hơn 30% và lợi nhuận thuần sau phân bổ cổ đông thiểu số tăng hơn 1,5 lần trong quý I/2018 so với cùng kỳ năm trước.

Theo VnExpress