(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2018 và xây dựng Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 (NQ 01/2019).
Dự thảo Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 phải đề ra biện pháp giải quyết các bức xúc, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế. Ảnh: Lê Tiên

Dự thảo Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019 phải đề ra biện pháp giải quyết các bức xúc, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế. Ảnh: Lê Tiên

Tại công văn, Bộ KH&ĐT đã đưa ra các nguyên tắc xây dựng Dự thảo NQ 01/2019. Trong đó, Bộ lưu ý các đơn vị lựa chọn, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phải cụ thể, sát thực tiễn và gắn với chỉ tiêu phấn đấu để theo dõi, đánh giá. Lưu ý đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp tạo động lực tăng trưởng mới; chú trọng các giải pháp về cải cách thể chế, cải cách hành chính, khoa học và công nghệ, ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 và các vấn đề nhân dân quan tâm, xã hội bức xúc,…

Các chỉ tiêu đề xuất đưa vào NQ 01/2019 cần bảo đảm thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia (Hệ thống). Trường hợp chỉ tiêu đề xuất không thuộc Hệ thống, phải bảo bảm có thể tính toán dễ dàng, bảo đảm khả năng thu thập thông tin, theo dõi liên tục, đánh giá định kỳ; không đề xuất các chỉ tiêu chuyên ngành, phức tạp, chủ yếu phục vụ mục đích nghiên cứu, bảo đảm tính khả thi, dễ hiểu, có khả năng so sánh với dữ liệu quá khứ…

Theo Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2018, Chính phủ giao Bộ KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Dự thảo NQ 01/2019, trình Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 11/2018. Ngày 27/11, tại phiên họp Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Dự thảo NQ 01/2019 phải bám sát thực tiễn, đề ra các biện pháp giải quyết các bức xúc, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế, xã hội. Cần tính toán kỹ các mục tiêu, chỉ tiêu với quyết tâm phấn đấu cao nhất, rõ ràng, minh bạch, dễ giám sát, đánh giá.