(BĐT) - Dự án (điều chỉnh) Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Kiên Giang quy mô 400 giường vừa được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu (LCNT).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, 30 gói thầu được điều chỉnh thời gian tổ chức LCNT từ quý IV/2021 sang quý II/2022, trong đó có 6 gói thầu mua sắm hàng hóa, 1 gói thầu xây lắp (Gói thầu số 79), còn lại là các gói thầu tư vấn.

Đến quý III/2022, Sở Y tế Tỉnh sẽ bắt đầu tổ chức LCNT đối với Gói thầu số 86 Kiểm toán độc lập.

Dự án có tổng mức đầu tư là hơn 915,8 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ và ngân sách địa phương.