• Xây dựng luật để thúc đẩy công nghiệp công nghệ số

    08/07/2021 14:00

    (BĐT) - Đại dịch Covid-19 đã minh chứng cho sự cần thiết phát triển công nghiệp công nghệ số (CNS). Để tận dụng thời cơ này, Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng Dự thảo Báo cáo nghiên cứu lập đề nghị xây dựng Luật Công nghiệp CNS và lấy ý kiến của các đối tượng chịu tác động. Có ý kiến cho rằng, nên sửa đổi ngay các văn bản pháp luật hiện hành để kịp thời khơi thông các điểm nghẽn thay vì chờ đợi xây dựng luật.

chuyên đề

Kết nối đầu tư