(BĐT) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 4) Dự án Hồ chứa nước Mỹ Lâm, tỉnh Phú Yên (phần do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên làm chủ đầu tư). Dự án có tổng mức đầu tư 1.009,017 tỷ đồng.
Phối cảnh tràn xả lũ hồ chứa nước Mỹ Lâm

Phối cảnh tràn xả lũ hồ chứa nước Mỹ Lâm

Theo đó, trong quý III/2021, sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu 06BNNPY-XL Thi công xây lắp kênh VC10, VC12 (gồm cả bảo hiểm công trình, giá gói thầu 0,954 tỷ đồng); Gói thầu số 07BNNPY-XL Thi công xây lắp kênh N2, N4, N6, N10, VC14, VC14-1, VC16 (gồm cả bảo hiểm công trình, giá gói thầu 21,57 tỷ đồng).

2 gói thầu tư vấn của Dự án sẽ được Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên tự thực hiện trong quý III/2021 gồm: Gói thầu 07BNNPY-TV Giám sát thi công xây lắp kênh VC10, VC12 và Gói thầu 08NNPY-TV Giám sát thi công xây lắp kênh N2, N4, N6, N10, VC 14, VC14-1, VC 16.