(BĐT) - Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Chủ đầu tư) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 7 gói thầu thuộc Dự án Chống sạt lở bờ sông Đà khu vực K9 với tổng mức đầu tư 156,976 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, trong quý II/2020, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ đấu thầu rộng rãi qua mạng Gói thầu số 07: Tư vấn tính toán thủy lực đoạn sông, điều tra thu thập đo đạc số liệu thủy văn; thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán của Dự án (giá gói thầu 2,541 tỷ đồng, thời gian thực hiện gói thầu 30 ngày, phương thức lựa chọn nhà thầu là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ).

6 gói thầu tư vấn khác của Dự án sẽ được chỉ định nhà thầu thực hiện trong quý II/2020 gồm: Gói thầu Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu tư vấn, xây dựng; Gói thầu Tư vấn khảo sát địa hình phục vụ tính toán mô hình thủy lực đoạn sông; Gói thầu Tư vấn khảo sát địa hình giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công...