(BĐT) - UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư phát triển khu đô thị (Khu đô thị mới Định Trung) tại xã Định Trung, TP. Vĩnh Yên. Theo đó, nhà đầu tư thực hiện Dự án sẽ được chỉ định trong quý I-II/2021.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư sử dụng đất, có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, tổng diện tích 24,73 ha. Mục tiêu đầu tư nhằm phát triển đô thị, tạo nên khu ở mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hài hòa với môi trường, phù hợp với quy hoạch phê duyệt.

Theo kết quả sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án được Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc - Bên mời thầu công bố tháng 12/2020, có 1 nhà đầu tư trúng sơ tuyển là Liên danh An Phú - Eco (địa chỉ tại Vĩnh Phúc).