(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 7/5/2020 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Hồ chứa nước Đồng Dọng, huyện Vân Đồn.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Cụ thể, điều chỉnh tăng diện tích sử dụng đất Dự án từ 6.880.400 m2 lên 6.930.000 m2 do cập nhật diện tích theo các quy hoạch đã được Ban Quản lý khu kinh tế phê duyệt. Về tổng chi phí thực hiện Dự án, điều chỉnh tăng từ 699,4 tỷ đồng lên 708,6 tỷ đồng. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà đầu tư được điều chỉnh từ quý II/2020 sang quý IV/2020.

Nhà đầu tư thực hiện Dự án được lựa chọn theo hình thức đấu thầu rộng rãi. Mục tiêu đầu tư Dự án nhằm tạo nguồn nước ngọt cho nhà máy nước để cấp cho đô thị Đoàn Kết - Bình Dân, các khu du lịch và khu cảng Vạn Hoa, Đài Xuyên, Khu đô thị Cái Rồng và cụ thể hóa quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Đồn.