(BĐT) - Theo kết quả Kiểm toán Nhà nước đưa ra, Công ty CP Xi măng Vicem Hải Vân (mã chứng khoán HVX) lãi ròng 7,8 tỷ đồng trong riêng quý IV/2015. Với kết quả này, năm 2015 Xi măng Hải Vân lãi ròng 8,1 tỷ đồng. Kết quả này chênh lệch rất lớn so với báo cáo kết quả kinh doanh do Ernst & Young Việt Nam kiểm toán (lãi ròng 2,9 tỷ đồng năm 2015) – tăng gấp 2,8 lần.

Khác biệt cơ bản nằm ở cách ghi nhận giá vốn hàng bán. Nếu như Ernst & Young ghi nhận giá vốn 733 tỷ đồng năm 2015 thì Kiểm toán Nhà nước chỉ ghi nhận con số 728 tỷ đồng. Những điều chỉnh ở các khoản mục khác là không đáng kể.

Mặc dù được điều chỉnh tăng lợi nhuận, kết quả kinh doanh của Xi măng Hải Vân vẫn khiêm tốn so với quy mô vốn và tài sản của công ty này. Với vốn điều lệ gần 400 tỷ đồng, lợi nhuận mỗi năm của Công ty đều chưa đến 10 tỷ đồng, sau khoản lỗ 15,3 tỷ đồng năm 2013.

Với kết quả kinh doanh không thực sự nổi bật, cộng với tỷ lệ cổ phần nắm giữ của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) trên 75%, cổ phiếu HVX của Xi măng Hải Vân vẫn giao dịch với mức giá chưa đến 5.000 đồng/CP.