(BĐT) - Công ty CP Địa ốc Sài Gòn ước tính sơ bộ doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2018 lần lượt đạt 859 tỷ đồng và gần 163 tỷ đồng. So với lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2017 là 139,6 tỷ đồng, lợi nhuận năm 2018 của Công ty tăng trưởng 17%. Với kết quả như trên, Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2018 là 15%.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Về kế hoạch kinh doanh năm 2019, Công ty dự kiến doanh thu tăng trưởng 17% so với đã thực hiện năm 2018. Lợi nhuận trước thuế dự kiến gần 245 tỷ đồng, tăng trưởng 50%. Tổng mức đầu tư dự kiến trong năm 2019 là hơn 2.694 tỷ đồng.