(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý IV/2020, Tổng công ty Hoá dầu Petrolimex - CTCP (mã chứng khoán: PLC – sàn HNX) ghi nhận doanh thu đạt 1.694,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 24,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 7% và 21,7% so với cùng kỳ năm 2019.
Lợi nhuận quý IV/2020 của PLC giảm gần 22%

Luỹ kế năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 5.608,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 148,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 9% và tăng 2,5% so với thực hiện trong năm 2019.

Được biết, trong năm 2020 doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu là 5.016,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 109,5 tỷ đồng. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp hoàn thành được 135,9% kế hoạch lợi nhuận.

Xét về dòng tiền, trong năm 2020, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính ghi nhận dương 498,8 tỷ đồng, giảm 37,4% so với cùng kỳ. Trong khi đó dòng tiền đầu tư âm 218 tỷ đồng, dòng tiền tài chính dương 2,99 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản tăng 5,3% lên 4.702,3 tỷ đồng.