Doanh nghiệp thực hiện 46% kế hoạch lợi nhuận 2019 sau 6 tháng, trong đó quý II lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 249 tỷ đồng.
Lợi nhuận Đất Xanh quý II gấp đôi cùng kỳ nhờ thanh lý tài sản

Theo BCTC quý II của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG), tổng doanh thu đạt 842,4 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với cùng kỳ 2018.

Trong đó, doanh thu dịch vụ môi giới bất động sản mang về 691,3 tỷ đồng, theo sau là doanh thu từ xây dựng đạt 92,6 tỷ đồng và doanh thu bán căn hộ và đất nền đạt 42,6 tỷ đồng, còn lại doanh thu từ dịch vụ chiếm không đáng kể.

Giá vốn hàng bán tăng 605% chủ yếu do chi phí môi giới, khiến lợi nhuận gộp giảm 11%, xuống còn 476 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính ghi nhận đột biến với doanh thu 227 tỷ đồng, gấp 26,7 lần quý II/2018 nhờ thanh lý khoản đầu tư. Trừ các chi phí, Đất Xanh lãi sau thuế 249 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần 2.340 tỷ đồng, tăng 20%. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 29%, đạt 556 tỷ đồng. Với kế hoạch doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 1.200 tỷ đồng, công ty đã hoàn thành lần lượt 46,8% và 46,3% kế hoạch.

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản của Đất Xanh ở mức 15.948 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm 86%, chủ yếu là phải thu gần 7.964 tỷ đồng và hàng tồn kho 4.621 tỷ đồng tại dự án như Gemriverside (1.502 tỷ đồng), Opal Boulevard (565,9 tỷ đồng), Opal City (365,6 tỷ đồng) và dự án Tuyên Sơn (309,3 tỷ đồng).

Theo NDH