(BĐT) - Tổng công ty CP Đường sông Miền Nam (Sowatco) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với doanh thu đạt 156,1 tỷ đồng, tăng trưởng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên chi phí giá vốn tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp của Sowatco giảm 14%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về hoạt động tài chính, chênh lệch giữa doanh thu và chi phí trong quý III/2021 chỉ đạt 4,2 tỷ đồng, giảm mạnh so với 51,9 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Kết quả, Sowatco lãi trước thuế 41,1 tỷ đồng, giảm 31%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 54% lên 173,3 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý III/2021, tổng tài sản của Sowatco đạt 1.501 tỷ đồng, trong đó số dư tiền tăng mạnh so với thời điểm đầu năm từ 199 tỷ đồng lên 279 tỷ đồng.