Từ 2021, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng theo lộ trình hàng năm đến khi lao động nam 62 tuổi và nữ 60 tuổi.
Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu ảnh 1
Theo Vnexpress