(BĐT) - Ban quản lý dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị vừa thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu xây lắp số hiệu QT/TK/W02/2015 thuộc Dự án WB7 tỉnh Quảng Trị do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ. 
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhà thầu trúng thầu gói thầu này là Liên danh Công ty CP Thành An và Công ty CP Đầu tư Thành Công với giá trúng thầu là hơn 38,52 tỷ đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng.

Ngoài nhà thầu trúng thầu nêu trên, tham dự đấu thầu Gói thầu này còn có 4 nhà thầu khác, gồm:  Công ty CP Đại Việt, Công ty CP Sông Đà 9, Công ty CP Việt Ren, Công ty TNHH XD Xuân Hà. Giá dự thầu công bố tại lễ mở thầu là: Công ty CP Đại Việt là hơn 38,691 tỷ đồng; Công ty CP Sông Đà 9 là hơn 29,498 tỷ đồng; Công ty CP Việt Ren là hơn 39,097 tỷ đồng; Công ty TNHH Xuân Hà là hơn 40,476 tỷ đồng. Giá dự thầu của Liên danh Công ty CP Thành An - Công ty CP Đầu tư Thành Công là hơn 38,524 tỷ đồng.

Sau khi đánh giá hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham dự, có 3 nhà thầu bị loại do có giá đánh giá cao hơn giá đánh giá của nhà thầu được chọn  Riêng nhà thầu Công ty CP Sông Đà 9 có giá dự thầu công bố tại lễ mở thầu là thấp nhất, thấp hơn gần 9,1 tỷ đồng so với giá dự thầu của đơn vị trúng thầu nhưng bị loại với lý do tư cách nhà thầu không hợp lệ theo yêu cầu của HSMT. Thông tin rõ hơn về việc loại nhà thầu Công ty CP Sông Đà 9, Bên mời thầu cho biết, Công ty không đảm bảo các điều kiện hợp lệ theo Khoản 4.5 Chương 1 chỉ dẫn nhà thầu của hồ sơ mời thầu nên nhà thầu này không được đưa vào đánh giá chi tiết.

Thông tin thêm về quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu này, đại diện Ban quản lý dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị cho biết: “Đây là gói thầu đầu tiên của đơn vị triển khai mẫu hồ sơ mời thầu hài hòa (dành cho các dự án do Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ). Nhà thầu trúng thầu đã được chúng tôi lựa chọn qua các bước và có sự tham gia của Ngân hàng Thế giới. Lễ khởi công Gói thầu đã được Ban cùng các đơn vị phối hợp tổ chức vào ngày 6/6 vừa qua”.