• BHXH: Chấm dứt thỏa thuận mua thuốc tập trung với Liên danh Sao Mai - Hà Tây

    16/01/2020 08:13

    (BĐT) - Trung tâm Giám định Bảo hiểm y tế và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) vừa ban hành quyết định chấm dứt Thỏa thuận khung cung cấp thuốc các gói thầu mua thuốc tập trung quốc gia bảo hiểm y tế năm 2019 - 2020 của nhà thầu là Liên danh Công ty CP Thương mại dược phẩm Sao Mai - Công ty CP Dược phẩm Hà Tây Liên danh Sao Mai - Hà Tây).

chuyên đề

Kết nối đầu tư