(BĐT) - Sau khi đấu thầu lại, Gói thầu Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình thuộc Dự án Xây dựng thay thế Khu B và D của Bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) đã lựa chọn được nhà thầu trúng thầu. Đó là Liên danh Công ty CP Cơ điện lạnh Nam Thịnh - Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng - Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trang thiết bị y tế Sài Gòn AST (gọi tắt là Liên danh Nam Thịnh - 319 - AST).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá trúng thầu của nhà thầu này là 285,523 tỷ đồng (giá gói thầu là 286,239 tỷ đồng). Thời gian thực hiện hợp đồng là 510 ngày, loại hợp đồng trọn gói (phần thiết bị) và theo đơn giá cố định (phần xây lắp). Nguồn vốn thực hiện Gói thầu là vốn vay kích cầu và vốn vay thương mại. Dự án Xây dựng thay thế Khu B và D của Bệnh viện Bình Dân có tổng mức đầu tư là 340,046 tỷ đồng.

Trước đó, Bệnh viện Bình Dân thông báo mời thầu vào tháng 10/2020 và gia hạn thời gian phát hành hồ sơ mời thầu đến đầu tháng 11/2020 do sửa đổi khối lượng mời thầu. Gói thầu thu hút 3 nhà thầu tham dự, nhưng hồ sơ dự thầu đều không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Đầu tháng 1/2021, Bệnh viện tổ chức đấu thầu lại và mở thầu vào ngày 4/2/2021. Tham dự Gói thầu có 3 nhà thầu. Trong đó, Công ty CP Đầu tư xây dựng số 14 bị loại do hồ sơ dự thầu không hợp lệ, không đạt về năng lực, kinh nghiệm; Liên danh UDIC - VC12 - VNEC bị loại do không đáp ứng yêu cầu về tài chính.