(BĐT) - UBND tỉnh Phú Thọ vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương, TP. Việt Trì với tổng vốn đầu tư gần 2.900 tỷ đồng.
Phối cảnh Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương

Phối cảnh Dự án Khu đô thị mới Nam Minh Phương

Theo đó, Liên danh Công ty CP Licogi 14 - Công ty CP Licogi 16 trúng thầu thông qua hình thức chỉ định thầu. Trước đó, liên danh này là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển Dự án. Đứng đầu Liên danh là Licogi 14 có địa chỉ tại số 2068 đại lộ Hùng Vương, phường Nông Trang, TP. Việt Trì. Dự án có tổng mức đầu tư 2.890 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện tại phường Minh Phương và phường Minh Nông, TP. Việt Trì. Thời gian thực hiện Dự án là 60 tháng, tổng diện tích thực hiện là 54,43ha.

Dự án được đầu tư nhằm hoàn thiện các khu chức năng dân cư; cụ thể hóa điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, Dự án tạo nên một khu đô thị mới có kiến trúc cảnh quan đẹp, có không gian xanh phù hợp với điều kiện hiện trạng, tự nhiên và môi trường cảnh quan khu vực...